Във връзка с предложението, BAHE да подаде жалба в съда срещу настоящата заповед на здравния министър, с която се налагат ограничения за работата на хотелите, заради изискването за представяне на зелен сертификат от страна на гостите при посещението на прилежащите към хотелите заведения, спа и фитнес центрове, както и при организирането на събития на тяхна територия, ето мотивите, поради които се предлага това:

  • След консултациите ни с адвокати стана ясно, че принципният проблем с настоящата заповед, по смисъла на действащия закон е, че тя не е минала през обществено обсъждане, нито е била обнародвана в Държавен вестник, което я прави юридически невалиден акт.
  • Повече от година и половина (от март 2020 г.) бизнесът и въобще животът ни се управляват с подобни заповеди, като до момента не е имало случай те да бъдат предварително съгласувани със засегнатите страни, в случая хотелиерите.
  • Във връзка с коментарите, че подобни, че и по-рестриктивни заповеди има въведени в други европейски държави, като Австрия и Германия, трябва да се подчертае, че техните парламенти приеха специално законодателство, което позволява управлението на тези държави със заповеди. Това на практика суспендира действащите им конституции, но поне е прието с решение на законодателната власт. У нас такова решение на парламента няма, а законът за извънредното положение не е основание за налагане на ограничения със заповеди, понеже в правото има ясна йерархия.
  • BAHE, в качеството си на асоциация обединяваща физически лица със сходна професионална принадлежност и управленска позиция, дава възможност за конституиране на колективен субект пред съда, което открива добра възможност да имаме правен интерес да обжалваме заповедта на министър Кацаров, т.е. да искаме нейната отмяна, както и възстановяване на икономическите вреди, претърпени от нея. Както се разбра, много други физически и юридически лица вече са подавали жалби срещу заповедта, но при тях, за разлика от BAHE, няма ясно „конституиране на субектите“, което е било причина съдът да ги отхвърли на първа инстанция.
  • С тази и с предишните заповеди на здравния министър селективно се ограничава работата на определени сектори – хотелиерство, ресторантьорство, спа, уелнес и фитнес центрове и др., докато в същото време други сектори работят необезпокоявано.
  • В тази връзка е спорен ефектът от каквито и да било мерки, докато, заради струпването на много хора, спокойно функционират потенциални огнища на зараза, като обществен транспорт, хипермаркети, банки, телекоми и др.
  • Няма изгледи практиката за издаване на спорни, но за сметка на това внезапни заповеди да бъде преустановена в близко бъдеще, което може да доведе до икономическо унищожение на цялата хотелска индустрия у нас, особено предвид факта, че обезщетенията при тези мерки са недостатъчни, рестриктивни или закъснели. Някои вече затвориха, други работят със свит капацитет, а трети все още се справят, но въпросът е докога. Нещо повече – пълната неяснота около съдържанието и продължителността на тези заповеди трайно уврежда имиджа на хотелския бранш като надежден работодател в очите на потенциалните служители, което допълнително задълбочава кризата с кадрите.
  • След непрекъснатите срещи между хотелиери и представители на държавата, в лицето на министър-председател, министри, шефове на агенции и пр., през изминалата година и половина, става ясно, че положението на хотелиерите да бъдат постоянни просители за помощи пред държавата освен унизително е и неефективно. Не е ли време ние, като бранш, да заявим по-категорична позиция, за да бъдем чути? Другите играчи в туризма – туроператори, превозвачи и особено собственици на заведения, организираха редица акции, чрез които дадоха да се разбере, „колко тежка“ е ситуацията при тях и вече заеха доста по-изгодни позиции в разговорите с държавата, в сравнение с хотелиерите.
  • Разходите за подаването на жалба срещу заповедта на здравния министър и евентуалното последващо дело ще бъдат поети изцяло от бюджета на ВАНЕ, с изключение на разходите за евентуални експертизи, които целят да докажат икономическите вреди, претърпени от отделните членове на асоциацията. За сметка на това, при евентуалното спечелване на такова дело, освен постигнатия морален и имиджов ефект, всеки от членовете на асоциацията ще може да претендира и за материални обезщетения във връзка с доказани вреди от въвеждането на заповедта.

Ще се радваме да получим от вас обратна връзка, дали подкрепяте подаването на такава жалба на имейл: office@bahe.bg

Categories: Uncategorized