Георги Дучев

Георги Дучев е директор на Хотелския форум – голямата професионална среща в туризма у нас.

Той е и изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (Bulgarian Association of Hotel Executives – BAHE).

BAHE обединява собственици и мениджъри на хотели и хотелски групи от цялата страна. Тя има за цел да развива и популяризира добрите управленски практики в тази област. Асоциацията съдейства за повишаване на общото ниво на информираност и осигурява платформа за контакти и обмен на идеи между членовете си.

Георги Дучев ще бъде модератор на програмата на Хотелски форум 2021.