Любозар Фратев

Инж. Любозар Фратев е пловдивски общественик и бизнесмен. Основател на бизнес структурата „Новиз“ АД.

Председател на УС на „Съвет по туризъм – Пловдив“. Учредител и почетен председател на БУЛТИШ – Дружество на български и турски бизнесмени. Учредител и председател на фондациите „Балкански културен форум“ и „Дом за Пловдивската опера“. Председател на УС на Организация за управление на „Тракийски туристически район“. Член на УС на „Българска туристическа камара“ и на сдружението с нестопанска цел “Бизнесът за Пловдив”. Член на Съвета на настоятелите в Медицински университет – Пловдив. Книгоиздател и ротарианец.

За активната си социална ангажираност и дейност инж. Фратев е удостоен през 2014-та година с „Почетен знак на град Пловдив“, а през 2011 г. получава званието „Следовник на народните будители“. От 2012 г. е носител на почетния знак на фондация „Христо Ботьов“ под номер 39 от общо 50 удостоени. Първи носител на наградата „Пловдивски клас“ на фондация „Добротворие“.