Маргита Тодорова

Маргита Тодорова е член на съвета на директорите на Албена АД и директор „Експлоатация, маркетинг и продажби” на курорта Албена.