Михаил Попов

Михаил Попов е изпълнителен директор на DIT Hotels.

Той е член на УС на Съюза на собствениците в Слънчев бряг.