Пламен Панов

Пламен Панов е заместник-кмет с ресор “Култура, археология и туризъм” с мандат 2019 – 2023 г.

От 2012 г. до 2018 г. работи като експерт в Община Пловдив, където отговаря за подготовката, разработването и реализацията на проекти финансирани по Оперативни програми на Европейския съюз и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В този период е активен участник в процеса по кандидатстване и спечелване на титлата Европейска столица на културата 2019 г. Инициира, ръководи и реализира първата всеобхватна програма по дигитализацията на движимото и недвижимото културно наследство на гр. Пловдив. В периода от 2018 до 2019 г., е част от Програмния оператор на Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на Министерство на културата, единственият инструмент подкрепящ предприемачески проекти на културни оператори в България, в сътрудничество с Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

От 2019 г., поема поста на заместник-кмет като в настоящия мандат, участва активно в завършването, откриването и популяризирането на ключови за града туристически атракции – Епископска Базилика на Филипопол, Източен сектор на Римски стадион, Античен форум – Север и Постоянна експозиция на Градска художествена галерия. Целеустремено работи по прилагане на нови технологии при представянето на движимото и недвижимото културно наследство, управлявано от пловдивски музеи. Вследствие на активната и последователна дейност на специализираното звено по туризъм, Община Пловдив през този мандат е носител на множество специализирани награди свързани с утвърждаването на Пловдив като устойчива туристическа дестинация, като безспорно най-специалната е четвъртото място в надпреварата “Най-добра европейска дестинация за 2022 г.”

Висшето си образование със степен магистър по европеистика Пламен Панов защитава в престижния King’s College London. Бакалавър е по международни отношения с почести, валидиран от Уелски Университет, Уелс Американски Колеж в Солун.

Говори перфектен английски език, както и гръцки.