СПОНСОРСТВО

Защо да спонсорирате Хотелския форум? 7 важни причини
  • Възможност за директни контакти с хората, които вземат решенията – инвеститори и мениджъри на хотели и хотелски групи.
  • Директна комуникация с прецизно селектирана целева аудитория от потенциални клиенти.
  • Информация, тенденции и новости „от извора“.
  • Отлична възможност да промотирате своя бранд и продукти пред точните хора.
  • Предварителна информация за другите участници и възможности за уговаряне на срещи, благодарение на онлайн платформата за контакти.
  • Ексклузивност – максималният брой спонсори на събитието е ограничен.
  • Възвръщаемост на инвестициите – нашите спонсори съобщават за средно между 70 и 200% по-висока възвръщаемост на инвестициите от участие, спрямо други събития със сходна аудитория и тематика.
Ако желаете да разширите контактите си с хотелиери и да промотирате своя бранд, като същевременно подкрепите любимото събитие на бранша, можете да се свържете с нас на телефон 0878 352 397 или на имейл office@htif.eu