Проф. д-р Станислав Иванов

Станислав Иванов е професор, доктор по икономика, заместник-ректор по научноизследователска дейност на Висше училище по мениджмънт, Варна.

Той е съучредител и председател на изследователски институт „Зангадор“, основател и главен редактор на единственото българско научно списание в областта на туризма – European Journal of Tourism Research, индексирано в Scopus и Web of Science, както и основател и главен редактор на първото научно списание в областта на робономиката (автоматизираната икономика) – ROBONOMICS: the Journal of the Automated Economy.