Светла Василева

Светла Василева е директор на ОП „Маркетинг, туризъм и туристически дейности” в град Самоков и генерален мениджър на хотел Арена (Самоков).

Преди това, в периода 1989 – 2016 г., е заемала различни длъжности в хотел Рила (Боровец) – старши администратор, мениджър “Събития”, мениджър “Резервации” и др.