Вангел Иванов

Вангел Иванов е изпълнителен директор на хотелска верига „Лион“. Хотели „Лион“ е част от групата на „Андреев Инвестмънт Груп“ АД, състояща се от 9 дружества с над 1000 служители, която работи на територията на Европа. Андреев Инвестмънт Груп АД е холдингово дружество, част от дъщерните компании в което съществуват от 1989 г.